Preprava a uskladnenie

Preprava a uskladnenie

Dotknuté osoby budú z miesta úmrtia prevezené do nášho chladiarenského skladu. Preprava sa môže uskutočniť po prehliadnutí zosnulého privolaným lekárom, ak to tento povolí.