Kremácia

Spopolnené pozostatky sa uložia do nádoby na popol, ktorá sa následne môže uchovať na vami vybranom mieste alebo rozsypať na rozsypovej lúke alebo našou službou na Dunaji.