Čo ponúka naša pohrebná služba

section-bfe4475

Pohrebníctvo Zlaté Klasy

Balíky služieb

Balík “Kremacia"

Je to náš základný balíček. Daný balíček je navrhnutý tak, aby vám poskytol čo najnižšiu cenu, ale pritom zabezpečil plnohodnotný pohreb zosnulého.

Čo zahŕňa tento balík?

 • poplatky spojené s administrátivou
 • odvoz zosnulého z miesta úmrtia
 • uloženie v našom chladiarenskom zariadeni
 • získanie všetkých požadovaných povolení
 • originál úmrtného listu
 • základná kremačná truhla
 • Spopolnenie -kremacia
 • PLASTOVÁ NÁDOBA NA POPOL so štítkom
 • doručenie spopolnených pozostatkov do 10 pracovných dní

Cena: 660€ bez DPH

+ rakva podľa vlastného výberu

Balík “Štandard ”

Náš najobľúbenejší balíček. Zahŕňa všetky služby spojené s administratívou a prevozom zosnulého. V danom balíčku sa nachádza aj posledná rozlúčka so zosnulým na Vami vybranom mieste .Jedná sa o pochovanie pozostatkov na cintoríne bez formálnej výzdoby so základným  obradom.

Čo zahŕňa tento balík?

 • poplatky spojené s administráciou
 • odvoz zosnulého z miesta úmrtia
 • uloženie v našom chladiarenskom zariadeni
 • získanie všetkých požadovaných povolení
 • originál úmrtného listu
 • základna rakva
 • pochovanie pozostatkov na cintoríne so základnou výzdobou (sviečky, kríž, katafag, hrobový rošt)

Kamenárske práce podla potreby napr. otvorenie za príplatok

Cena: 1149 bez DPH

Balík “Premium”

Náš najzaujímavejší balík s maximálnym dôrazom aj na ten najmenší detail. Daný balíček Vám zabezpečí dôstojnú rozlúčku so zosnulým v luxusnom duchu.

Čo zahŕňa tento balík?

 • poplatky spojené s administráciou
 • odvoz zosnulého z miesta úmrtia
 • uloženie v našom chladiarenskom zariadeni
 • získanie všetkých požadovaných povolení
 • Kompletná úprava zosnulého( kozmeticka a kompletná plastická úprava) - na vystavenie tela
 • originál úmrtného listu
 • pochovanie pozostatkov na cintoríne alebo vami vybranom mieste s decentnou výzdobou v dome smútku( sviečky, foto stena, kvetinová dekorácia, fotografia v stojane), vystavenie truhly na katafagu, hudba podla priania zosnulej rodiny, sviečky, kríž, hrobový rošt)
 • katolícky/občiansky obrad podľa preferencie

Cena: 1 399 € bez DPH

+ dôstojnú truhlu podľa vášho výberu

section-e6c5d5d

Pohrebníctvo Zlaté Klasy

Čo ponúka naša pohrebná služba

Bezplatné poradenstvo

Naším cieľom je byť tu pre každého, kto to potrebuje. Neexistujú žiadne tabu, žiadne nesprávne otázky. Neváhajte sa nás opýtať na priebeh obradu, právne požiadavky, pohrebné potreby a naše služby. Využijeme naše najlepšie odborné znalosti, aby sme vám pomohli.

Transport pozostalých (nonstop)

Naša pohrebná služba zabezpečí prevoz zosnulého do jedného z našich chladiarenských zariadení ktorýkoľvek deň v týždni bez obmedzení. Zosnulá osoba bude prevezená po prehliadke privolaným lekárom, ak to tento povolí v správe (List o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí). Pokrývame celé územie Slovenskej republiky.

Chladenie a uchoanie

Od okamihu prevozu je zosnulý uložený v chladiacom zariadení. Naše technické vybavenie nielenže spĺňa všetky potrebné normy, ale zabezpečuje aj dôstojné zaobchádzanie. V našich priestoroch venujeme veľkú pozornosť hygiene a čistote, čo je tiež prejavom úcty k zosnulému.

Kremácia

Zabezpečíme prevoz tela zosnulého do krematória a poskytneme potrebné náležitosti na pohreb a kremáciu. Popol sa po kremácii uloží do nadoby na popol. Popol doručíme do desiatich pracovných dní, ale po predchádzajúcej dohode ho môžeme doručiť aj v kratšom termíne.

Komplexná administratíva

Od prvého kontaktu vám pomôžeme s dokumentmi, ktoré je potrebné priniesť do našej kancelárie. Ak nám túto úlohu zveríte, radi z vašich pliec prevezmeme celú záťaž spojenú s papierovaním. Požiadame o vystavenie úmrtného listu a budeme pokračovať v komunikácii s úradmi.

Pohrebné príslušenstvo

Výber dôstojnej rakvy alebo urny po kremácii môže pre pozostalú rodinu znamenať ťažké rozhodovanie. Odporúčame len produkty, ktoré zodpovedajú charakteru obradu a sume peňazí, ktorú plánujete vynaložiť. Pri výbere menších predmetov, ako sú vence, stuhy, sviečky na použitie, ktoré sa potom použijú počas obradu, naši klienti dôverujú našim radám a v prípade nerozhodnosti aj nášmu výberu. Zamestnanci našej pohrebnej služby vám radi pomôžu vybrať tie správne pohrebné doplnky

Dekorácia

Miesto obradu vyzdobíme živými alebo umelými kvetmi v rôznych tvaroch a aranžmánoch podľa želania pozostalých. Jednofarebné kvetinové aranžmány dodávajú obradu eleganciu, zatiaľ čo pestrofarebný kvetinový prechod sa používa na vyváženie pochmúrnej nálady. Vždy zdobíme kvetmi v rozsahu, type a farbe, ktoré si vyberiete po konzultácii s našimi zamestnancami.

Plánovanie a realizácia obradu

Priebeh a povaha obradu sa môže v jednotlivých kultúrach líšiť, čo je ovplyvnené náboženským presvedčením, vierou a tradíciami. Výzdoba, osoba, ktorá vedie obrad, miesto konania, jeho usporiadanie a premiestňovanie dekorácie alebo iných predmetov sú malé úlohy, ktoré ale spolu tvoria jednu veľkú. Dobrá organizácia je založená na tom, že každý vie, čo robí, a robí to s maximálnou pozornosťou. Na základe našich dlhoročných skúseností vám môžeme pomôcť zvládnuť aj tú najmenšiu organizačnú úlohu.

Organizácia káru

Od prvého kontaktu vám môžeme pomôct s usporiadaním občerstvenia ale pohostenia ľudí …………..

 

Vykopanie hrobu a výroba náhrobných kameňov

Ak sa pozostalá rodina rozhodne pre pohreb na cintoríne, naši pracovníci zabezpečia vykopanie a zahrabanie hrobu počas obradu. Naši zamestnanci sa postarajú úctivým prístupom a precíznym zaobchádzaním o samotnú realizáciu týchto prác.