Čo ponúka naša pohrebná služba

section-bfe4475

Pohrebníctvo Zlaté Klasy

Balíky služieb

Balík “Standard”

Náš základný kremačný balík je navrhnutý tak, aby vám poskytol najnižšiu cenu, slobodu prispôsobiť si ďalšie možnosti podľa vašich potrieb a ovládanie a pohodlie pri dokončovaní opatrení úplne online. Zahŕňa transfer z nemocníc, prístrešia, registráciu, poplatok za kremáciu, dane a za ostatné služby (viď nižšie).

Čo zahŕňa tento balík?

 • poplatky spojené s administráciou
 • odvoz zosnulého z miesta prechodu
 • prevoz zosnulého do nášho zariadenia
 • chladenie a prístrešie
 • kremácia
 • získanie všetkých požadovaných prepustení a povolení
 • originál úmrtného listu
 • základná truhla
 • dočasná plastová urna
 • doručenie spopolnených pozostatkov do 10 pracovných dní

Cena za 550 €

Balík “Esenciálny”

Náš najobľúbenejší balíček. Zahŕňa všetky služby balíka “Standard” a základný obrad poslednej rozlúčky so zosnulým.

Ide o jednoduché pochovanie pozostatkov na cintoríne bez formálnej výzdoby, so základným  obradom.

Čo zahŕňa tento balík?

 • poplatky spojené s administráciou
 • odvoz zosnulého z miesta prechodu
 • prevoz zosnulého do nášho zariadenia
 • chladenie a prístrešie
 • získanie všetkých požadovaných prepustení a povolení
 • originál úmrtného listu
 • základná truhla
 • pochovanie pozostatkov na cintoríne (bez výzdoby)

Cena za 735 €

(bez koncovej truhly)

Balík “Zmierenie”

Náš najuznávanejší balík s maximálnym dôrazom aj na ten najmenší detail. Zabezpečíme miesto obradu s vkusnou výzdobou a pozadím vhodným na fotografovanie (fotostena). Organizujeme občianske alebo cirkevné obrady podľa vášho výberu.

Čo zahŕňa tento balík?

 • poplatky spojené s administráciou
 • odvoz zosnulého z miesta prechodu
 • prevoz zosnulého do nášho zariadenia
 • chladenie a prístrešie
 • získanie všetkých požadovaných prepustení a povolení
 • originál úmrtného listu
 • dôstojná truhla
 • pochovanie pozostatkov na cintoríne s decentnou výzdobou
 • foto stena
 • katolícky/občiansky obrad podľa preferencie

Cena za 1295 €

(bez koncovej truhly)

section-e6c5d5d

Pohrebníctvo Zlaté Klasy

Čo ponúka naša pohrebná služba

Bezplatné poradenstvo a poskytnutie potrebných informácií

Naším cieľom je byť tu pre každého, kto to potrebuje. Neexistujú žiadne tabu, žiadne nesprávne otázky. Neváhajte sa nás opýtať na priebeh obradu, právne požiadavky, pohrebné potreby a naše služby. Využijeme naše najlepšie odborné znalosti, aby sme vám pomohli.

Transport pozostalých (nonstop)

Naša pohrebná služba zabezpečí prevoz zosnulého do jedného z našich chladiarenských zariadení ktorýkoľvek deň v týždni bez obmedzení. Zosnulá osoba bude prevezená po prehliadke privolaným lekárom, ak to tento povolí v správe (List o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí). Obhospodarujeme celé územie Slovenskej republiky.

Chladenie a uskladnenie

Od okamihu prevozu je zosnulý uložený v chladiacom zariadení. Naše technické vybavenie nielenže spĺňa všetky potrebné normy, ale zabezpečuje aj dôstojné zaobchádzanie. V našich priestoroch venujeme veľkú pozornosť hygiene a čistote, čo je tiež prejavom úcty k zosnulému.

Kremácia

Zabezpečíme prevoz tela zosnulého do krematória a poskytneme potrebné náležitosti na pohreb a kremáciu. Popol uložíme do urny a dáme vám ho k dispozícii. Popol doručíme do desiatich pracovných dní, ale po predchádzajúcej dohode ho môžeme doručiť aj v kratšom termíne.

Komplexná administratíva

Od prvého kontaktu vám pomôžeme s dokumentmi, ktoré je potrebné priniesť do našej kancelárie. Ak nám túto úlohu zveríte, radi z vašich pliec prevezmeme celú záťaž spojenú s papierovaním. Požiadame o vystavenie úmrtného listu a budeme pokračovať v komunikácii s úradmi.

Pohrebné príslušenstvo

Výber dôstojnej rakvy alebo urny po kremácii môže pre pozostalú rodinu znamenať ťažké rozhodovanie. Odporúčame len produkty, ktoré zodpovedajú charakteru obradu a sume peňazí, ktorú plánujete vynaložiť. Pri výbere menších predmetov, ako sú vence, stuhy, sviečky na použitie, ktoré sa potom použijú počas obradu, naši klienti dôverujú našim radám a v prípade nerozhodnosti aj nášmu výberu. Zamestnanci našej pohrebnej služby vám radi pomôžu vybrať tie správne pohrebné doplnky

Dekorácia

Miesto obradu vyzdobíme živými alebo umelými kvetmi v rôznych tvaroch a aranžmánoch podľa želania pozostalých. Jednofarebné kvetinové aranžmány dodávajú obradu eleganciu, zatiaľ čo pestrofarebný kvetinový prechod sa používa na vyváženie pochmúrnej nálady. Vždy zdobíme kvetmi v rozsahu, type a farbe, ktoré si vyberiete po konzultácii s našimi zamestnancami.

Plánovanie a realizácia obradu

Priebeh a povaha obradu sa môže v jednotlivých kultúrach líšiť, čo je ovplyvnené náboženským presvedčením, vierou a tradíciami. Výzdoba, osoba, ktorá vedie obrad, miesto konania, jeho usporiadanie a premiestňovanie dekorácie alebo iných predmetov sú malé úlohy, ktoré ale spolu tvoria jednu veľkú. Dobrá organizácia je založená na tom, že každý vie, čo robí, a robí to s maximálnou pozornosťou. Na základe našich dlhoročných skúseností vám môžeme pomôcť zvládnuť aj tú najmenšiu organizačnú úlohu.

Vykopanie hrobu a výroba náhrobných kameňov

Ak sa pozostalá rodina rozhodne pre pohreb na cintoríne, naši pracovníci zabezpečia vykopanie a zahrabanie hrobu počas obradu. Naši zamestnanci sa postarajú úctivým prístupom a precíznym zaobchádzaním o samotnú realizáciu týchto prác.