section-6c7c018

Okrem pohrebu rodina zosnulého musí zabezpečiť aj technické záležitosti ako je samotný náhrobný kameň, pomník či urna. V našom kamenárstve vám pomôžeme aj s touto časťou procesu. Vieme Vám ponúknuť kvalitný štandard alebo splniť všetky Vaše predstavy.Vyhotovujeme cintorínsku architektúru z prírodného kameňa – granitu (žuly).

Po vzájomnej dohode a schválení návrhu s klientom pristúpime k realizácii vášho hrobového miesta.. Postaráme sa aj o pieskovanie textov, zlatenie, striebrenie, plastické písmo. V našom kamenárstve vám vieme dodať aj okrasné vázy, svietniky, kríže.

Môžete si vybrať už z predvolených možností, ale nie je problém vyrobiť i atypický dizajn podľa vášho želania. Aj so špeciálnymi požiadavkami máme skúsenosti a spokojných zákaznikov.

Galéria možných prevedení

section-4637f05

Čo je to granit?

Granit alebo žula je jedna z najbežnejšie sa vy- skytujúcich vyvretých hornín na Zemi. Granitovými horninami sú budované celé horské masívy. Názov pochádza z latinského slova grannum, čo zna- mená zrno, teda termín používaný na označenie zrnitých, kryštalických hornín.

Granit je hlbinná vyvretá hornina. Je ním tvo- rená väčšia časť kontinentálnej kôry, hrúbka granitovej vrstvy je od 1,5 až do 50 km. Spôsob výstupu a umiestnenia veľkých objemov granitu do vrchných častí kontinentálnej kôry je dodnes predmetom diskusií geológov. Tento proces trvá aj milióny rokov.

Pôvod a vznik granitu

Farba horniny je zvyčajne svetlá (biela, sivá) s odtieňmi zelenkastej, ružovej, alebo modrej, ale ak je prítomné väčšie množstvo tmavo sfarbených minerálov, môže byť aj tmavá. Granity sú relatívne pevné a tvrdé, preto sa často využívajú ako staveb- ný, prípadne, vďaka svojej odolnosti voči zvetrávaniu aj ako obkladový a dekoračný kameň.

Výskyt granitu

Granit tvorí významné masy vrchnej časti pev- ninskej zemskej kôry. Sú nimi vybudované rozsiahle časti horských pásiem (Alpy, Karpaty). Väčšina granitov sa vytvorila už v praveku. Napriek tomu, že sa na povrchu môže vyskytovať pomerne často, komerčne využívaný na sochárske alebo obkladové, či kamenárske účely nemôže byť vždy. Granit totiž býva často narušený, hlavne popraskaný v dôsledku tekto - nických procesov.

Na Slovensku

Na Slovensku sa granity vyskytujú v obmedze - nej miere. Najrozsiahlejšie výskyty v Západných Karpatoch a Malých Karpatoch.

Vo svete

N ajväčšie lomy na žulu sa nachádzajú vo Fínsku, Nórsku , Švédsku, Portugalsku alebo v Španiel - sku. Spomedzi ďalších krajín sveta to je Brazília, India a viacero krajín Južnej Afriky, hlavne Angola, Namíbia, Zimbabwe a Juhoafrická republika. Neporušené gra- nity možno nájsť najbližšie v Českom masíve, najmä na Českomoravskej vrchovine, Šumave, Krkonošiach.