Ako postupovať pri úmrtí

section-6c7c018

Na tejto stránke nájdete všetky informácie, na ktoré sa naši zákazníci najčastejšie pýtajú. Posledná rozlúčka by nemala byť pre pozostalú rodinu záťažou, preto svoju prácu vždy vykonávame starostlivo a s čo najväčšou diskrétnosťou.

Ako prebieha preprava zosnulého?

.

Úmrtie v domácom prostredí

Okamžite kontaktujte číslo tiesňového volania (112 alebo 155) a oznámte danú udalosť. Je dôležité ponechať zosnulú osobu v stave v akom bola , aby sa uľahčila práca lekára koronéra . Ten po prehliadke vydá tri kópie Listu o obhliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. Na základe daného povolenia môžete začať vybavovať pohreb.zavolajte na našu NONSTOP linku 0908 748 271 a my vás oboznámime s ďalším postupom. Naš pohrebný ústav   zabezpečí  prevoz zosnulého.

Úmrtie v nemocnici

Ak k úmrtiu príde v nemocnici, personál  vás o tejto skutočnosti i ďalších krokoch bude včas informovať. Nemocnica tiež zaistí prevoz zosnulého na oddelenie patológie. Na základe patologickej správy následne náš pohrebný ústav zabezpečí prevoz zosnulého do jedného z našich chladiarenských zariadeni.

Ako zabezpečiť pohreb?

 • Po vašom oznámení o úmrtí sa dostavia naši pracovníci. Po zistení príčiny a času úmrtia lekárom bude zosnulý prevezený do jedného z našich chladiacich zariadení.
 • S pozostalou rodinou si dohodneme termín stretnutia v našej kancelárii a preberieme možnosti vhodnej formy poslednej rozlúčky, odovzdáte nám pripravené oblečenie pre zosnulého a potrebné dokumenty to je občiansky preukaz zosnulého.
 • Naši zamestnanci začnú s úradným vybavovaním, napríklad vydanie úmrtného listu alebo odhlásenie úmrtia a pohrebu na daných úradoch
 • Pripravíme zosnulého na obrad a uložíme ho do rakvy
 • Obrad sa uskutoční v čase a na mieste, ktoré si vyberiete (na cintoríne alebo v krematóriu).

Aké dokumenty sú potrebné v súvislosti s vystavením úmrtného listu?

 • Občiansky preukaz zosnulého (rodný list a občiansky preukaz zákonného zástupcu v prípade maloletého).
 • Listy o prehliadke mŕtveho (3 ks), ktoré vystaví a potvrdí obhliadajúci lekár príslušného zdravotníckeho zariadenia, kde úmrtie nastalo.
 • Občiansky preukaz osoby, ktorá si obrad objednáva.
 • Splnomocnenie pohrebnej služby na úradné vybavovanie (tlačivo môžete vyplniť v našej kancelárii).

Následne vybavíme vystavenie úmrtného listu a pripravíme žiadosť o príspevok na pohreb. 

Kto má nárok na podanie?

Na uplatnenie nároku na podanie žiadosti o príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba. Výška príspevku na pohreb je 79,67 € (slovom: sedemdesiatdeväť eur a šesťdesiatsedem centov)Na podanie žiadosti musíte splniť nasledujúce podmienky:

 • zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
 • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území SR,
 • trvalý pobyt zosanuleho v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt zosnuleho v čase smrti na území SR a pochovanie zosnuleho na území SR.

Zdroj: Zákon č. 238/1998 Z. z. Zákon o príspevku na pohreb

Posledná aktualizácia informácií: 10.03.2022