Ako postupovať pri úmrtí

section-6c7c018

Na tejto stránke nájdete všetky informácie, na ktoré sa naši zákazníci najčastejšie pýtajú. Posledná rozlúčka by nemala byť pre pozostalú rodinu záťažou, preto svoju prácu vždy vykonávame starostlivo a transparentne. Poskytujeme celkový prehľad, aby sme aj ostatným pomohli pochopiť, čo sa deje, prečo a ako.

Ako prebieha preprava zosnulého?

Ak k úmrtiu dôjde doma, kontaktujte číslo tiesňového volania (112 alebo 155) a oznámte úmrtie. Je dôležité ponechať zosnulú osobu v pôvodnom stave, aby sa uľahčila práca lekára, ktorý príde. Počas obhliadky lekár vydá tri kópie List-u o obhliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. Na základe vyplneného dokumentu môžete, ak vám to obhliadajúci lekár povolí, pristúpiť k zabezpečeniu prevozu zosnulého, a to telefonicky na čísle 0908 748 271 NON-STOP

Okamžité informovanie po telefóne

Ak k úmrtiu dôjde v nemocnici, personál vás bude informovať o tejto skutočnosti a o ďalších krokoch. Nemocnica zabezpečí prevoz zosnulého na oddelenie patológie. Na základe patologickej správy náš pohrebný ústav zabezpečí prevoz zosnulého do jednej z našich chladiarenských komôr.

Ako prebieha úradné vybavovanie krok za krokom?

 • po vašej žiadosti sa dostavia naši pracovníci a po zistení príčiny a času úmrtia lekárom bude zosnulý prevezený do jedného z našich chladiacich zariadení
 • pozostalá rodina sa poradí s našou pohrebnou službou v priestoroch jej kancelárie a dohodne sa na vhodnej forme poslednej rozlúčky, odovzdá vybrané šaty a potrebné dokumenty zosnulého (Aké dokumenty budú potrebné?)
 • naši zamestnanci začnú s úradným vybavovaním (Kto má nárok na podanie žiadosti o príspevok na pohreb?), napríklad vydanie úmrtného listu alebo odhlásenie zo zdravotného poistenia
 • pripravíme zosnulého na obrad a uložíme ho do rakvy vybranej pre miesto jeho posledného odpočinku
 • obrad sa uskutoční v čase a na mieste, ktoré si vyberiete (na cintoríne alebo v krematóriu)

Aké dokumenty sú potrebné v súvislosti s vystavením úmrtného listu?

 • občiansky preukaz zosnulého (rodný list a občiansky preukaz zákonného zástupcu v prípade maloletého)
 • listy o prehliadke mŕtveho (3 ks), ktoré vystaví a potvrdí obhliadajúci lekár príslušného zdravotníckeho zariadenia, kde úmrtie nastalo
 • občiansky preukaz osoby, ktorá si obrad objednáva
 • splnomocnenie pohrebnej služby na úradné vybavovanie (tlačivo môžete vyplniť v našej kancelárii)

Následne vybavíme vystavenie úmrtného listu a pripravíme žiadosť o príspevok na pohreb.

Kto má nárok na podanie?

Na uplatnenie nároku na podanie žiadosti o príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba. Výška príspevku na pohreb je 79.67€ (slovom sedemdesiatdeväť eur a šesťdesiatsedem centov). Na podanie žiadosti sú nasledujúce podmienky:

 • zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
 • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území SR,
 • trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR.

Zdroj: Zákon č. 238/1998 Z. z. Zákon o príspevku na pohreb

Posledná aktualizácia informácií: 10.03.2022